Donacije

KUD Kvadrilja
Obala kralja Zvonimira 11
21220 TROGIR
HRVATSKA

IBAN: HR 1024070001100576908
OIB: 22808849166
Tel: + 385 98 293 251
E-mail: kud.kvadrilja@gmail.com

ČLANARINA
Za uplatu mobilnim bankarstvom koristite 2D bar kod:

ČLANARINA
Primjer uplatnice

DONACIJA
Za uplatu mobilnim bankarstvom koristite 2D bar kod:

DONACIJA
Primjer uplatnice