Otvorenje hotela Medena
27. Lipnja – 1971.

Ubaciti teskt