Seminar: “Trogirska Kvadrilja”

U sklopu proslave Dan o’ Kvadrilje, u prostorijama društva je održan seminar posvećen trogirskoj Kvadrilji.

–             Realizacija seminara bila je podijeljena u 2 dijela tj. seminar se odvijao tijekom 2 dana (29.4. i 30.4. 2022.). Seminar je počeo u petak, 29. 4. 2022. u 15.00 sati, a nastavak je slijedio slijedeći dan, 30.04. 2022. u 10.00 sati.

–            Sudionike seminara “Trogirska Kvadrilja” , koji je uključivao teorijski i praktični dio, te  praktične savjete i demonstraciju pojedinih plesnih koraka, stila i načina izvedbe plesa, vodio Tonći Tadin,   te Marica Tadin, prof. glazbene kulture kroz etnomuzikološki značaj ovog najstarijeg zapisanog društvenog plesa u Dalmaciji. Moderator seminara je bio Jerko Jakšić, predsjednik KUD-a˝ Kvadrilja˝

–              Cilj ovog seminara je bio sudionike uputiti u osnovne teorijske postavke iz područja tradicijske kulture Dalmacije i metodičke primjene sadržaja koji iz toga proizlaze.

–              Ishod: Voditelji su  demonstrirali plesnu kulturu i značajke plesa Kvadrilje u Trogiru od sredine  19.stoljeća  do danas. Temeljem prikazane građe polaznici su naučili razlikovati, opisati, usporediti i otplesati plesne figure, kvadrilje. Uz ponuđenu glazbenu pratnju i objašnjenja, savladali su plesne korake. Kroz opise i slike upoznali su nošnju Trogira.

Svim polaznicima su uručene diplome!

Za potrebe seminara kreirana je i printana brošura koju možete naći ovdje!

foto albuma sa seminara: