Seminar: Trogirska Kvadrilja i četvorke u okruženju
28. 29. i 30. Travnja – 2023.

Posjeti: 1336 U sklopu proslave Dana o’ Kvadrilje, u prostorijama društva je održan seminar „Trogirska Kvadrilja i četvorke u okruženju“. Sam naslov sve kaže, tematika je bila fokusirana na četvorke … Pročitaj višeSeminar: Trogirska Kvadrilja i četvorke u okruženju
28. 29. i 30. Travnja – 2023.