Godišnja skupština KUD Kvadrilja
21. Veljače – 2021.

Posjeti: 44

U prostorijama društva, 21. Veljače je održana redovna Godišnja skupština društva.

Po prihvaćanju Dnevnog reda, slijedila su izvješća o radu i planovima za ovu godinu.

Izmjene i dopune Statuta su usvojene i Statut će biti predan na verifikaciju nadležnim službama.