Karlovac, 18. smotra djece i omladine Hrvatske
11. Svibnja – 1975.

Posjeti: 49

Ubaciti tekst!