Osnovana Folklorna grupa Trogir
21. Prosinca – 1969.

Posjeti: 50

Dana 21.12./nedjelja /1969.god. održan je sastanak novoosnovanog omladinskog aktiva SO Čiovo. Nakon šestogodišnje pauze u radu omladine na području Čiovo počelo se s radom. U program rada omladinskog aktiva, zahvaćeno je više vidova, načina za okupljanje i  aktiviranje omladinaca direktno na akcijama. Jedna od tih akcija bilo je okupljanje omladinaca na FOKLORNOJ GRUPI. Tada se mislilo samo na osvježavanje našeg starog plesa ČETVORKA-Kvadrilja.

To je ples koji su plesali naši stari djedovi i  pradjedovi uz prigodne svečanosti. Izvodila se u dva kola po osam plesača ,četiri para, što je ukupno iznosilo šesnaest plesača. To je ustvari ispričana jedna romantična ljubavna priča u četiri slike, u kojoj su  se otplesale četiri plesne figure: balanse, travase, mimoilaženje. Plesači su je plesali u starim Trogirskim kostimima i uz pratnju “Narodne limene glazbe” za koju je note preuredio naš poznati maestro Andro Sentinella. On ju je od pola sata koliko je trajala do tada preuredio u trinaest minuta.

Muškarci su bili obučeni u strogo crnom odijelu, crne hlače, crna đamara s crvenim karanfilom u malom đepu, crne cipele, crne čarape, bijela košulja bez ovratnika i s crvenom  kapom na glavi. Žene su se nosile više damski, na sebi su imale crnu dugu suknju, ispod nje bijelu dugu podsuknju, crne čarape i  crne cipele s petom, crnu kurtinu, boje starog zlata dugu traversu isto tako dugi bogati fijok i  bertu. Kosa je trebala biti uvijek lijepo uređena, dignuta u obliku pletenice sa trepećalom na lijevoj strani. Pored toga na sebi su trebali imati dosta nakita. Budući da je i prikazivanje samog plesa “Kvadrilja” zamrlo, željeli smo to nekako oživiti. Počeli smo s radom sami, bez stručnjaka, radili smo onako kako su nam naši stari pričali.

Sam početak bio je dobar od strane omladinaca. Početna grupa brojila je 27 članova, različite strukture od 17-26.god. Među prvim članovima bili su :

Čatlak Ivo, Rožić Vicko, Rožić Lovre, Ivačić Petar, Vukman Špiro, Lučin Rozario, Brešan Ante, Buličić Marin, Bilić Marin, Žižak Toma, Poduka Ivan, Rožić Duško, Vukman Perina, Rožić Lucija, Kučić Fani, Buličić Marija , Brešan Jelka, Hrabar Roza, Slade Lucija, Guina Fani, Rade Tončica, Kružić Nikica, Ercegović Mirna, Kružić Lucija, Guina Vesna, Lakić  Ankica i Škokić Mirjana.

Vođa grupe bila je Perina Vukman, a kao stručni pomoćnici bili su Čatlak Ivo i Rožić Vicko, jer su oni već prije plesali “Kvadrilju”. Nešto kasnije došao nam je Ercegović Šime koji se prihvatio posla oko muzike za ples, a kasnije je bio glavni za dolaženje  do financija i  jedan od nosioca glavnih radova u našoj organizaciji(…)
Prove smo održavali 2-3 puta sedmično. Na samom početku našega rada bilo nam je da stvorimo disciplinu, da bude jedna prijatna atmosfera za rad. Članovi su bili redoviti i voljni rada.(…)

Na samom početku učenja plesa ,započeli smo i akciju prikupljanja stare  Trogirske nošnje do koje je bilo jako teško doći. Kako smo u financijama bili jako loše zaključili smo da svaka žena /8/kupi za sebe kostime, o svom trošku, dok je za muškarce kupila organizacija….

Nakon puna četiri mjeseca rada došao je i  naš prvi nastup kojeg smo željno očekivali da pokažemo našem gradu naš rad.”(….)

* Izvod iz dnevnika osnivača

*Arhiva KUD Kvadrilja / Perina Vukman