Svečana skupština – 5 godina FAST-a
datum nepoznat – 1975.

Ubaciti tekst!