Godišnja skupština KUD Kvadrilja
21. Veljače – 2021.

Posjeti: 368

U prostorijama društva, 21. Veljače je održana redovna Godišnja skupština društva.

Po prihvaćanju Dnevnog reda, slijedila su izvješća o radu i planovima za ovu godinu.

Dokumentaciju možete pronaći na poveznicama i to:

Dnevni red ovdje!

Izvješće o radu u 2021. godini ovdje!

Program (plan) rada za 2022. godinu ovdje!

Izmjene i dopune Statuta su usvojene i Statut će biti predan na verifikaciju nadležnim službama.