Sastanak Upravnog Odbora – odluka!

Posjeti: 1276

Na sastanku Upravnog Odbora KUD Kvadrilja, održanog 24. Siječnja – 2022. godine donesena je odluka da se produži pauza za Prvu grupu. Kako su probe Prve grupe bile neuspješne od nastavka rada, očito je da je preveliki broj naših članova ili inficiran Korona virusom ili su u samoizolaciji ili su pak na neki drugi način spriječeni prisustvovati.
Nastavak rada grupe će biti objavljen kad se za to steknu epidemiološki uvjeti.

Pripremna grupa i dalje nastavlja s radom, a odluka o eventualnom prestanku rada će biti donesena u skladu sa situacijom.

Orkestar nastavlja s radom i kao i u slučaju Pripremne grupe, odluka o eventualnom prestanku rada na neko vrijeme će biti donesena u skladu sa situacijom.

Nadajmo se da će sve ipak ostati na ovome i da će i Prva grupa uskoro početi s normalnim radom.